ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ-ΤΚΜ: ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο προγράμματος Διαβαλκανικής Συνεργασίας και αφορά τους κινδύνους στο εσωτερικό των κτιρίων από εκπομές και χημικούς παράγοντες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/CheRRIE