Σάσα Λαδά – Κυριακή Τσουκαλά: Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης