Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός Αιχμής:

Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό /

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2019-2021

Το  μεταπτυχιακό πρόγραμμα  “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” παρατείνει το διάστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019.

Προκήρυξη

Apply Now 

Αίτηση

Scroll to top