Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2019 – 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/