Πρόσκληση χορήγησης δύο υποτροφιών, για πρωτοετείς φοιτητές, κληροδοτήματος κ. Κατσέα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΤΣΕΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ