Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση εκδηλώσεων από την Agence universitaire de la Francophonie

Η Agence universitaire de la Francophonie, τμήμα Δυτικής Ευρώπης, έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση εκδηλώσεων, με καταληκτική ημερομηνία 15 Μαρτίου 2020.

Για όσες και όσους ενδιαφέρονται, ο σύνδεσμός είναι ο ακόλουθος:
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2020/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Συντονίστρια της AUF (e-mail: tdimi@frl.auth.gr, Tel.: +30 2310 997563, Mob.: +30 6944206044, Url: http:// www.dimitroulia.gr).

Scroll to top