Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΙΜΕ

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ:

2018.10.02_140_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_v.3