Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2019 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Συνημμένο_χωρίς_τίτλο_00070

Συνημμένο_χωρίς_τίτλο_00073

Συνημμένο_χωρίς_τίτλο_00076

Συνημμένο_χωρίς_τίτλο_00079