Πρόσκληση παρουσίασης βιβλίου «Η πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. ως πεδίο αρχιτεκτονικού και αστικού εκσυγχρονισμού»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ