Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη της θέσης του επιμελητή της εθνικής συμμετοχής στην 17η διεθνή έκθεση αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ