Πρόσκληση για τέσσερις διαδικτυακές διαλέξεις / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Nader Tehrani, Dean, Irwin S. Chanin School of Architecture, Cooper Union, New York & Principal, NADAAA, Boston 13/1

Steven Holl, Professor, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York & Principal, Steven Holl Architects, New York 27/1

Enrique Walker, Lecturer in Architecture, Director, MSc Advanced Architectural Design (2008-2018), Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York Φεβ 2021

Hashim Sarkis, Dean, School of Architecture and Planning, MIT; Curator, 17th International Architecture Exhibition Venice Biennale 2021 & Principal, Hashim Sarkis Studios, Cambridge, MA and Beirut Μαρ 2021

Θα μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε σε live streaming στις δύο σελίδες μας στο Facebook:

https://www.facebook.com/PatrasSchoolofArchitecture

https://www.facebook.com/MedFutures

Scroll to top