Πρόσκληση ανακοινώσεων / 9ο Συνέδριο της AISU (ITALIAN ASSOCIATION OF URBAN HISTORY) / Θέμα THE GLOBAL CITY, The urban condition as a pervasive phenomenon / Bologna, Σεπτέμβριος 2019

http://www.storiaurbana.org/index.php/en/

http://www.storiaurbana.org/index.php/en/congressi-uk/bologna-2019/9-congressi/1166-4-4-oecd-and-urban-policies