Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Κίνα για το έτος 2016-2017

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΑΣ 2016-2017