Πρόγραμμα παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση προς τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν Ερευνητική Εργασία:

Στον Β’ βαθμολογητή, θα παραδωθεί αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή και όχι εκτυπωμένο τεύχος.

Πρόγραμμα Ερευνητικών Σεπτεμβρίου 2017