Πρόγραμμα παρουσίασης Ερευνητικών εργασιών Σεπτεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Ερευνητικών Σεπτέμβριος 2021

Εντός των ημερών, θα αναρτηθούν σε σχετική νέα ανακοίνωση τα links των ψηφιακών αιθουσών όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών εργασιών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν οδηγίες σχετικά με την κατάθεση των εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Τμήματος

ΟΔΗΓΙΕΣ σχετικά με την Παρουσίαση και την Υποβολή των Διπλωματικών Ερευνητικών Εργασιών και των Διπλωματικών Εργασιών Σχεδιασμού

Scroll to top