Πρόγραμμα Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών Ιουλίου 2020

Πρόγραμμα Ερευνητικών Ιουλίου 2020-1

Στα ακόλουθα .pdf θα βρείτε:

Α. Αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση των εργασιών στους Β’ Βαθμολογητές, καθώς και τα e-mail των διδασκόντων για την αποστολή των ερευνητικών:

ΟΔΗΓΙΕΣ για την παρουσίαση Διπλωματικών και Ερευνητικών Εργασιών

Β. Τα links των ψηφιακών αιθουσών όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών Εργασιών

Links Ψηφιακών Αιθουσών παρουσίασης Ερευνητικών μέσω Zoom ΝΕΟ

Γ. Αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο και την παρακολούθηση μέσω Zoom των παρουσιάσεων των Ερευνητικών Εργασιών (ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ!!!!)

Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης στο Zoom