Πρόγραμμα παρουσίασης Ερευνητικών εργασιών Φεβρουαρίου 2020