Πρόγραμμα παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών Σεπτεμβρίου 2019