Πρόγραμμα παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών Ιουλίου 2020

Στα ακόλουθα .pdf θα βρείτε:

Α. Αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση των εργασιών στα μέλη των Επιτροπών, καθώς και τα e-mail των διδασκόντων για την αποστολή των Διπλωματικών:

ΟΔΗΓΙΕΣ για την παρουσίαση Διπλωματικών και Ερευνητικών Εργασιών

Β. Τα links των ψηφιακών αιθουσών όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών

Links Ψηφιακών Αιθουσών παρουσίασης Διπλωματικών μέσω Zoom ΝΕΟ

Γ. Αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο και την παρακολούθηση μέσω Zoom των παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών (ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ!!!!)

Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης στο Zoom