Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (μενού ΣΠΟΥΔΕΣ, υπομενού Πρόγραμμα Εξεταστικών), έχει αναρτηθεί το Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης θα βγει ανακοίνωση