Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2018

Στο σχετικό υπο-μενού της Ιστοσελίδας του Τμήματος έχει αναρτηθεί το Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

http://architecture.web.auth.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2019.pdf