Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Στο μενού Σπουδές της ιστοσελίδας του Τμήματος, αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019, διάρκειας 4 εβδομάδων.