Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017

Οι παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 3ης εβδομάδας της εξεταστικής περιόδου στις εξής ημερομηνίες:  Ερευνητικές εργασίες 26-27 Ιουνίου 2017, Διπλωματικές εργασίες 28-30 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017