Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, έχει αναρτηθεί το Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021, με έναρξη την Δευτέρα 14/6/2021 και λήξη την Παρασκευή 2/7/2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ