Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2016

 

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2016, διάρκειας 3 εβδομάδων (από 13/6/2016 έως 1/7/2016).
Το εαρινό εξάμηνο ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016.
Η εβδομάδα από 6 έως 10 Ιουνίου 2016 προσφέρεται για ενδεχόμενες αναπληρώσεις σε μαθήματα που δεν ολοκλήρωσαν την ύλη, για διορθώσεις κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων κάθε μαθήματος.
Οι παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών, θα γίνουν παράλληλα με την εξεταστική την 3η εβδομάδα (27/6 έως 1/7).

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2016