ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 4 4 14

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 4 4 14

188-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για HMEΡΙΔΑ 4 4 14

INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING industrial heritage and youth