ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΦΑΤΟΥΡΟ