ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΠΔ 407_80

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΠΔ 407_80

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της Δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο είναι η 14-01-2019

Scroll to top