ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ-ΕΕΠ-ΕΤΕΠ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1010_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1011_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1012_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-Γ-ΤΟΜΕΑ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1013_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-Δ-ΤΟΜΕΑ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1014_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1015_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α’ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1016_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Γ’ ΤΟΜΕΑ

1017_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1018_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1019_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1020_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ – ΕΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1021_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1022_28-05-2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Scroll to top