ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡ. – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΗ ΣΟΥΤΣΟΥ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ