ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τις Υποτροφίες ΕΚΟ από την συνημμένη προκήρυξη και ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων πρόληψης διάδοσης της πανδημίας, η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω e-mail στο soniam@arch.auth.gr έως και τις 19/02/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Scroll to top