ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατεβάστε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της κατηγορίας ΕΤΕΠ:
6ΥΚΞ46Ψ8ΧΒ-5ΥΔ_Εξερ. 2020-2021 _ 35774

Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου με τον αντικαταστάτη του στην Συνέλευση του Δ` Τομέα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της κατηγορίας ΕΔΙΠ:
62ΘΕ46Ψ8ΧΒ-Π5Π_Εξερ. 2020-2021 _ 35775

Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου με τον αντικαταστάτη του στην Συνέλευση του Δ` Τομέα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της κατηγορίας ΕΔΙΠ:
9Ρ6Φ46Ψ8ΧΒ-ΝΧΣ_Εξερ. 2020-2021 _ 35776

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου με τον αντικαταστάτη του στη Συνέλευση Ε` Τομέα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της κατηγορίας ΕΤΕΠ:
6ΧΤΤ46Ψ8ΧΒ-ΑΛ0_Εξερ. 2020-2021 _ 35777

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου με τον αντικαταστάτη του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της κατηγορίας ΕΔΙΠ:
ΨΘ9646Ψ8ΧΒ-4ΧΦ_Εξερ. 2020-2021 _ 35780