ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

Εισ. 13-5-2021 – 27343 – Προκήρυξη εκλογών Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτχνικής Σχολής ΑΠΘ (Σφραγισμένο)

Εξερ. 14-5-2021 – 27701 – Ενημέρωση για εκλογές Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Σφραγισμένο)

E008.5-Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Αναπλ. Προέδρου