ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ:

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή