ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις ανταποδοτικές Υποτροφίες του Α.Π.Θ. να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 05 Δεκεμβρίου 2014.

προϋποθέσεις – κριτήρια επιλογής-αιτήσεις (κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία):

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ Ω8ΝΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ