ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ’ και Ε’ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ