ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ. Α.Π.Θ.

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Α’ Τομέα

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Β’ Τομέα

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Γ’ Τομέα

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Δ’ Τομέα

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Ε’ Τομέα