ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9Γ0546Ψ8ΧΒ-ΥΩΧ_1028_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9Φ1446Ψ8ΧΒ-ΨΗΞ_1029_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6Β8946Ψ8ΧΒ-ΥΜΘ_1030_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ67ΕΒ46Ψ8ΧΒ-

67ΕΒ46Ψ8ΧΒ-Σ6Μ_1031_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

62ΑΠ46Ψ8ΧΒ-2ΣΣ_1032_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6ΚΖΤ46Ψ8ΧΒ-Ξ5Ξ_1033_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΨΚΕΙ46Ψ8ΧΒ-ΖΚ4_1034_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ψ8ΥΙ46Ψ8ΧΒ-Λ3Κ_1035_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

62ΝΓ46Ψ8ΧΒ-6ΨΕ_1036_28-05-20_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Scroll to top