ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ / ANAKOINΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κατεβάστε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1

Προκήρυξη 1_Ανακοινοποίηση στο Ορθό (ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)

Προκήρυξη 2