ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ

Κατεβάστε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1

Προκήρυξη 2