ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15-01-17 ->Προκήρυξη υποτροφιών ρουμανικού προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017

5594 12 1 2017 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ_signed