Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ 2020 – Διευκρίνιση

Σας κοινοποιούμε το σύνδεσμο για την Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ 2020, μετά την ανάρτηση σχετικής διευκρίνισης

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51743?ReturnToPage=1&PageSize=3