Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΚΟ (Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες)

Υποβολή αιτήσεων για τις Υποτροφίες ΕΚΟ θα κατατίθενται έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2019 στη Γραμματεία Φοιτητικών του Τμήματος (1ος όροφος) και ώρες 11.30-13.00.  Στην συνημμένη αίτηση, αναγράφονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση-Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΚΟ (Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων)

Αίτηση Υποτροφίες ΕΚΟ 2019-2020