Προκήρυξη ΠΜΣ ΑΣΤΕ και ΠΠΒΑ του Τμήματος Πολιτικών ΑΠΘ

Κατεβάστε τις προκηρύξεις εδώ:

Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι Σεισμού και άλλων Φυσικών Κινδύνων

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη