Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Α’ Τομέα του Τμήματος

Κατεβάστε την Προκήρυξη εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ