Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντών των Εργαστηρίων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/75ΑΡ46Ψ8ΧΒ-ΧΔΠ