ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Στο σχετικό link της ιστοσελίδας του Τμήματος(Σπουδές – Πρόγραμμα Εξεταστικών Περιόδων), αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020.