Πολιτική Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΉ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β2-Πολιτική-Ποιότητας-ΠΠΣ-v4