ΠΜΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του 4ου κύκλου σπουδών 2021- 2023. Οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητώ/τριών που θα καλυφθούν είναι τριάντα πέντε (35).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, συνοδευόμενων από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

Οδηγίες Αίτησης:

http://advanceddesign.arch.auth.gr/apply-now/ site Προγράμματος ή
https://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/ad-innovation-and-trans-disciplinarity-in-architectural-design/ site Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Τάνια Κάτσιου
Email advanceddesign@arch.auth.gr
Tel +30 2310 995510 / 6978811143 (ώρες επικοινωνίας 11:00-13:30)