ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της από 26-1-2022 ανακοίνωσης που αφορά τις Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών (χειμ. εξάμηνο 2021-2022)

Την Δευτέρα 14/2/2022 και την Τρίτη 15/2/2022 οι παρουσιάσεις των ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως.

Την Τετάρτη 16/2/2022, την Πέμπτη 17/2/2022 και την Παρασκευή 18/2/2022, οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης.

Τα σχετικά προγράμματα θα αναρτηθούν βάση του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος και των σχετικών οδηγιών:

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΏΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Scroll to top